Середа, 12/05/2021, 5:47 AM
Вітаю Вас Гість | RSS

ЧАПЛИНСЬКИЙ НВК

Меню сайту
Міні-чат
200
Новини
Статистика

Всього онлайн 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ШМО класних керівників

Робота ШМО класних керівників на 2017 - 2018 н.р.

 

Виховна проблема методичного

об’єднання класних керівників

на 2017-2018 навчальний рік

«Формування компетентності школярів,національної свідомості,

патріотичних почуттів учнів засобами краєзнавства»

Список членів методичного об’єднання класних керівників

п/п

П.І.П. вчителя

Клас

Виховна мета класу

1

Дивнич Оксана

Михайлівна

 

5

Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального, морального потенціал

 

 

2

Кучеренко Надія

Олександрівна

 

6

Виховання всебічного та гармонійного розвитку особистості

 

 

3

Дудар Роман

Ярославович

 

 

8

Допомагати дітям стати особистістю з позитивними рисами характеру,почуттям власної гідності, навчити поважати тих, хто їх оточує, вміти реалізувати себе, як особистість

4

Висотенко Лариса

Олексіївна

 

9

Розвиток творчої активності школяра, реалізація їхніх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності

5

Федоренко Павло

Анатолійович

 

7

Формування в учнів морально спрямовані і  життєві цінності громадянина і патріота, плекати християнські чесноти

 

Висотенко Лариса Олексіївна - класний керівник 9 класу

Дудар Роман Ярославович - класний керівник 8 клас

Федоренко Павло Анатолійович - класний керівник 7 класу

Кучеренко Надія Олександрівна - класний керівник 6 класу

Дивнич Оксана Михайлівна - класний керівник 5 класу

Робота шкільного

методоб’єднання класних керівників

«Дошкільного навчального закладу -загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів»

на 2016-2017 навчальний рік

Методичне об`єднання класних керівників Чаплинського НВК виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби є актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

 

  ВСТУП

Ми живемо в неспокійний час –  час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч-на-віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога.

 

 

Шляхи реалізації проблеми

- прищеплення учням потреби в оволодінні новими знаннями;
- виховувати повагу до державної символіки, законодавства України;
- формування національної свідомості до рідної землі, українського народу, родини;
- забезпечення дотримання режиму роботи школи, правил для учнів, норм моралі;
- запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, безпритульності та підліткової злочинності.

                       Формули успіху:

ü     Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь

ü     Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати

ü     Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

ü     Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую

ü     Хто не дивиться вперед – залишається позаду

ü     Кожна дитина – таланту перлина

ü     Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите

ü     Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому

Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя

 

Аналіз роботи методичного  об’єднання  класних  керівників

за 2015- 2016 навчальний рік

 

В минулому навчальному році методичне об’єднання класних керівників працювало над  проблемою:

«Формування компетентності школярів,національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами краєзнавства»

та розв’язувало наступні завдання:

1.      підвищення теоретичного й методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології й педагогіки виховної роботи;

2.      удосконалення діяльності класного керівника з питань підвищення ефективності розвитку творчих можливостей учнів, забезпечення їхньої успішності у творчій діяльності;

3.      з’ясування слабких сторін діяльності класного керівника й допомога в організації системи профілактичної роботи з учнями.

Основним завданням, над яким працювало методичне об’єднання, було всебічне підвищення компетенції й професійної майстерності кожного класного керівника, підвищення його творчого потенціалу, підвищення якості й ефективності системи виховної роботи класу, школи. Для організації поставленого завдання були проведені теоретичні й практичні семінари, засідання методичного об’єднання класних керівників.

Колективна методична робота дозволила класним керівникам оволодіти різними виховними засобами, що сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в розвитку індивідуальних якостей особистості.

Під час взаємовідвідувань позакласних заходів, при організації відкритих годин спілкування, колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки.

Упродовж  навчального року були проведені семінарські заняття для класних керівників 5 - 9 класів: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації школи», «Діагностика – психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів», «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв’язання конфліктів».

На першому засіданні м/о класних керівників була розглянута нормативно-правова база як основа діяльності класного керівника, надані рекомендації з питань планування й організації діяльності учнів.

Методична робота з класними керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, практикумів, тренінгів, що дозволило досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності. Адже вчителі не лише вчились і приймали інформацію, а й були активними учасниками.

«Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини». Ці слова В.Г.Белінського добре відомі, вони не втрачають своєї актуальності й набувають ще більшої значущості в наш час. Адже, дійсно, сьогодні як ніколи раніше доля людини залежить від того, як він вихований.

Ключовою фігурою в цьому процесі залишається класний керівник. Саме від його особистості залежать зміни, творчий підхід, плідність діяльності у становленні системи виховної роботи, що спирається на духовно-моральні цінності суспільства, етичні норми, культуру, поведінку, принципи співжиття у соціумі.

Удосконалюючи систему виховної роботи школи ми відчули необхідність нових підходів до формування духовно-моральних якостей особистості, докорінного переосмислення  парадигми виховання, оновлення якісних характеристик учня, власних компетенцій на основі гуманізації його життєдіяльності.

Аналізуючи самооцінку роботи класного керівника, знову ж таки переконались у тому, що сьогодні дуже складно говорити про систему виховної роботи, оскільки кожен із класних керівників  намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. Працювати й творити в інтересах дитини задля дитини.

Разом з тим в практиці роботи м/о класних керівників є й невирішені проблеми, основними з яких є:

1.      питання організації й керівництва процесом самовиховання школярів недостатньо широко висвітлювались в ході роботи;

2.      недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з батьками з профорієнтації, спільної діяльності школи й родини у формуванні особистості дитини;

3.      недостатнє використання можливостей дитячих громадських організацій, використання різноманітних інтерактивних ігор, що сприяють набуттю досвіду відповідальної й безпечної поведінки.

При проведені діагностичного опитування членів м/о з метою виявлення проблем в роботі класні керівники визначили утруднення з таких питань, як педагогічне керівництво та організація дієвого самоврядування, методика створення виховної системи в класному колективі, єдність вимог школи і сім’ї, створення та впровадження проектних технологій у виховну роботу, діагностика інтересів у виховному процесі.

 В 2016 - 2017 н.р. на  підставі аналізу методичної роботи в закладі  методичне обєднання продовжуватиме працювати над  проблемою:

«Формування компетентності школярів,національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами краєзнавства»

Враховуючи набутий позитивний досвід в діяльності методичного об’єднання, відмічені недоліки, враховуючи проблему, над якою працює педагогічний колектив, методичне об’єднання класних керівників ставить перед собою завдання на 2016– 2017 навчальний рік:  

1.      підвищення теоретичного рівня класних керівників  з питань морально-духовного виховання й вмінь застосовувати одержані знання в практичній діяльності, вдосконалення якості й форм роботи з громадянського виховання;

2.      формування інформаційного банку, необхідного для керування виховним процесом, реалізація творчих здібностей класних керівників й узагальнення передового педагог. досвіду через організацію відкритих заходів виховного характеру, обмін досвідом;

3.      сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів;

4.      координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на організацію спільної роботи з профорієнтації учнів.

5.      робота з обдарованими дітьми.

Комплексний підхід у виховній роботі необхідно спрямувати на єдність впливів на свідомість, почуття, поведінку учня, тобто на всі сторони особистості: інтелектуальну, емоційну, вольову і практичну; продовжити роботу з впровадження комплексної виховної програми. Що дасть, в свою чергу, можливість забезпечити органічну єдність навчальної та позаурочної виховної діяльності учнів, зосередити зусилля не на хаотичному нагромадженні виховних заходів, а на тому, щоб підтримати, розвинути в учневі кращі моральні якості, духовні та громадянські цінності.

 

Шляхи розв’язання проблеми:

1.      через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;

2.      через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;

3.      шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класними колективами

Виховна мета закладу:

«Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації особистості як громадянина, сім’янина, професіонала»

 

Завдання

методичного об’єднання класних керівників

Чаплинського НВК на 2016– 2017 навчальний рік

1.Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки.

2.Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

3.Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо форм і методів роботи.

4.Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.

5.Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

6.Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

7.Започаткувати проекти з патріотичного та національного виховання в учнівських колективах.

8.Пропагувати творчі доробки виховних заходів на сторінках фахових видань.

Прогнозований результат

методичного об’єднання класних керівників

Чаплинського НВК 

1.Високий теоретичний,  науково-методичний рівень класних керівників з питань педагогіки і психології.

2.Виховання культури спілкування та рівня вихованості учнів школи.

3.Оволодіння класними керівниками сучасними виховними технологіями, формами і методами роботи.

4.Використання проектних технологій у виховній роботі класних керівників.

4.Впровадженняпроектів з правовоїосвіти та виховання в учнівськихколективах

5.Активна участь класних керівників щодо реалізації в практику виховної роботи школи проектів учнівського самоврядування

6.За результатами рейтингової системи роботи класних керівників під час організації виховного процесу визначити переможців конкурсу «Класний керівник року».

7.Друк кращих творчих доробок виховних заходів на сторінках фахових видань.

План роботи методичного об’єднання

класних керівників

                                                         

Серпень

 

   1. Аналіз виховної роботи за 2015-2016 навчальний рік.

   2. Визначення основних напрямків методичної  та виховної роботи на 2016-2017   навчальний рік.

   3.Практичне заняття «Діагностика учнівського колективу».

   4. Затвердження плану роботи  методичного об’єднання на новий навчальний рік.

                                                          

Листопад

1.  Аналіз  виховної роботи в класах у вереснi, жовтнi.

2. Обговорення «Труднощі в роботі класного керівника».

3. Аналіз стану профілактичної роботи з попередження травматизму.

       Школа безпеки . Форми роботи з учнями.

   4. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу.

                                                            

Січень

   1.  Планування роботи на ІІ семестр.

2.  Огляд літератури з проблем виховної роботи.

3.  Виховання свідомого ставлення до навчання.

4.  Практичне заняття

5.  Стан роботи з дітьми пільгової категорії.                                             

Березень

   1. Системний підхід до роботи з батьками.

   2. Практичне заняття «Діагностика особистості школяра»

3. Нові технології організації виховного процесу.

4. Поглиблене вивчення документів про освіту.

                                                      

Травень

   1. Звіт творчих груп.

   2. Підсумки   виховної роботи  з учнями  за 2016 – 2017 навчальний рік.

   3. Обмін досвідом.

 

 

Відомості про членів методичного об’єднання класних керівників

п/п

П.І.П. вчителя

Навчальний заклад

 

Професія за дипл.

 

Осві-

та

Кате-

горія

Кур-

си

Атес-тація

На-

вант.

 

Стаж

1

Кучеренко Надія Олександрівна

Полтавський педагогічний інститут

ім. Короленка

Вчит. матем.

вища

І

2016

2016

25

35

2

Дудар Світлана Василівна

Черкаський національний університет

ім.. Б.Хмельницьк.

Вчит.укр.

мови,л-ри

та світ. л-ри.

 

вища

І

2015

2013

23.5

25

3

Дудар Роман Ярославович

Кіровоградський педагогічний інститут ім.Винниченка.

Вчит.істор.

та метод. з

вих.. роб.

вища

І

2015

2015

29

24

4

Висотенко Лариса Олексіївна

Київський державний університет

ім. Драгоманова

Вчит.біолог.

еколог.та практичн..

психолог.

вища

ІІ

2013

2016

22,5

0,25

21

5

Федоренко Павло Анатолійович

Уманський держ.університет

ім. П.Тичини

Вчит.педагогіки метод.

поч.навч.

вища

ІІ

2014

2015

 

21,5

6

Список   членів  методичного об’єднання класних  керівників

 

п/п

П.І.П. вчителя

Клас

Виховна мета класу

1

Кучеренко Надія

Олександрівна

 

5

Виховання всебічного та гармонійного розвитку особистості

 

 

2

Дудар Світлана

Василівна

 

 

6

Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального, морального потенціал

 

3

Дудар Роман

Ярославович

 

 

7

Допомагати дітям стати особистістю з позитивними рисами характеру,почуттям власної гідності, навчити поважати тих, хто їх оточує, вміти реалізувати себе, як особистість

4

Висотенко Лариса

Олексіївна

 

8

Розвиток творчої активності школяра, реалізація їхніх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності

5

Федоренко Павло

Анатолійович

 

 

9

Формування в учнів морально спрямовані і  життєві цінності громадянина і патріота, плекати християнські чесноти

Проблеми, над якими працюють класні керівники

в 2016/2017 навчальному році

 

п/п

П.І.П. вчителя

Над якою проблемою

працює

Тема самоосвіти

1

Дудар Світлана

Василівна

Використання інноваційних технологій на уроках укранської мови та літератури

Формування комунікативної компетенції учнів на уроках укранської мови та літератури на основі використання інноваційних технологій навчання 

2

Дудар Роман

Ярославович

Інтерактивні технології колективно-групового навчання

Інтерактивні  технології

3

Висотенко Лариса

Олексіївна

Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей на уроках біології

Формування особистості учня, як субєкта пізнавальної діяльності засобами ком-

пюторн. технології

4

Федоренко Павло

Анатолійович

 

Розвиток рухових якостей учнів

Методика викладання  уроків з елементами футболу

5

Кучеренко Надія

Олександрівна

Диференційований підхід у вивченні математики

Технологія пізнавальної діяльності на уроках математики

Графік проведення відкритих виховних заходів

на І семестр 2016 р.

 

<

п/п

П.І.П. вчителя

Клас

Дата

Тема заходу

1

Дудар Світлана

Василівна

 

6 клас

Вересень

Виховний захід «День іменинника»

2

Дудар Роман

Ярославович

 

7 клас

Жовтень

Урок- тренінг «Пізнаємо себе і світ» -->

Пошук
Календар
ЧАС
Останній дзвоник
Друзі сайту